Introduix la teua proposta

(a partir del 2 de gener)

Consulta ciutadana d’inversions en menys de dos minuts

Els Pressupostos Participatius són una experiència de participació ciutadana local en què els veïns i veïnes del municipi podran fer propostes d’inversions i decidir sobre la destinació del pressupost reservat per al procés participatiu obert de la ciutadania. Aquesta iniciativa contribueix que les veïnes i els veïns del municipi s’involucren en la presa de decisions i recullen les necessitats expressades majoritàriament per totes i tots.

NUCLIS URBANS

Distribució de les Inversions Participatives per nuclis urbans.

DETALL PROCÉS

Explicació detallada de tot el Procés Participatiu 2019.

CALENDARI

Full de ruta proposat per a l’elaboració de les Inversions Participatives.

En 2 minuts

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D’INVERSIÓ

Espai obert per a propostes ciutadanes sobre el tipus de ciutat on volem viure. Totes les persones registrades en el portal poden proposar iniciatives d’inversió per al seu municipi.

presentacion
VOTACION

SUPORT CIUTADÀ

En la fase de SUPORTS les persones empadronades majors de 16 anys podran decidir que tres propostes són d’interés per a cadascuna de les zones

ESTUDI DE VIABILITAT

Totes les propostes seran estudiades pels diferents serveis tècnics de l’Ajuntament, que valoraran que cadascuna complisca els requisits tècnics i financers perquè siguen propostes d’inversió viables, legals i pressupostaran el cost de portar-les a terme.

estudio
VOTACION

DELIBERACIÓ

Trobar-nos, debatre i compartir el que ens sembla important a la nostra ciutat. Són espais virtuals i presencials de diàleg, informació i debat en els quals poder deliberar sobre les diverses propostes i com resolen les necessitats actuals del municipi.

VOTACIÓ CIUTADANA

En la fase de votació les persones empadronades majors de 16 anys podran decidir com gastar el pressupost assignat votant diverses propostes que sumen l’import total o solament una que assolisca aquesta quantitat.

deliberacion
HACE

ES PORTEN A TERME

Les propostes més votades seran les que s’hi realitzen seguint els procediments de contractació establits en les bases d’execució del pressupost.

PARTICIPACIÓ

Decideix com ha de ser la ciutat que vols.

TRANSPARÈNCIA

Aconsegueix qualsevol informació sobre l’Ajuntament.

DADES OBERTES

Totes les dades de l’Ajuntament són teues.