La ciutat que vols serà la ciutat que vullgues

Hi ha ciutats governades directament pels seus habitants, la Pobla de Vallbona ja n'és una

Inversions Participatives

Processos oberts

Inversions participatives

Els Pressupostos Participatius són una experiència de participació ciutadana local en què els veïns i veïnes del municipi podran fer propostes d’inversions i decidir sobre la destinació del pressupost reservat

Redacció Projectes

Consell de festes

Després del procés d’apoderament de la ciutadania en la redacció del Reglament posem a la vostra disposició el reglament redactat perquè es valore per la ciutadania abans de la seua aprovació definitiva

Publicació BOP

Consell de cultura

Després del procés d’apoderament de la ciutadania en la redacció del Reglament posem a la vostra disposició el reglament redactat perquè es valore per la ciutadania abans de la seua aprovació definitiva

Publicació BOP

Pla d'igualtat

Amb l’enquesta ciutadana, l’Ajuntament de Pobla de Vallbona acaba de perfilar l’exhaustiva fase de diagnòstic per a l’elaboració del seu I Pla d’Igualtat de Dones i Hòmens

Redacció Pla
 
 

Debats

Trobar-nos, debatre i compartir el que ens sembla important a la nostra ciutat.

Proposes

Espai obert per a propostes ciutadanes sobre el tipus de ciutat en el qual volem viure.

Decideixes

La ciutadania decideix si accepta o rebutja les propostes més recolzades.

Es fa

Si la proposta és acceptada majoritàriament, l’Ajuntament l’assumeix com a pròpia i es fa.