La ciutat que vols serà la ciutat que vullgues

Hi ha ciutats governades directament pels seus habitants, la Pobla de Vallbona ja n'és una

Veure Propostes

Debats

Trobar-nos, debatre i compartir el que ens sembla important a la nostra ciutat.

Proposes

Espai obert per a propostes ciutadanes sobre el tipus de ciutat en el qual volem viure.

Decideixes

La ciutadania decideix si accepta o rebutja les propostes més recolzades.

Es fa

Si la proposta és acceptada majoritàriament, l'Ajuntament l'assumeix com a pròpia i es fa.