INVERSIONS 2018

Els Pressupostos Participatius són una experiència de participació ciutadana local en què els veïns i veïnes del municipi podran fer propostes d’inversions i decidir sobre la destinació del pressupost reservat.

Viabilitat tècnica

PLA DE PARTICIPACIÓ

El present pla director de participació ciutadana (pdpc) pretén planificar les polítiques públiques de participació ciutadana per als pròxims anys, situant la participació ciutadana com un eix de la millora de l’administració.

Aprovació del pla

REVISIÓ DEL PLA GENERAL

Aprovació del pla

INVERSIONS 2017

Fin Procés

WEB ASSOSIACIONS

Resultat de l'enquesta

DENOMINACIÓ DE CARRERS

Aprovació en el plenari

CONSELL DE FESTES

Publicat al BOP

CONSELL DE CULTURA

Publicat al BOP

CONSELL DE MEDIOAMBIENT

Publicat al BOP

DEBATS

Trobar-nos, debatre i compartir el que ens sembla important a la nostra ciutat.

PROPOSES

Espai obert per a propostes ciutadanes sobre el tipus de ciutat en el qual volem viure.

DECIDEIXES

La ciutadania decideix si accepta o rebutja les propostes més recolzades.

ES FA

Si la proposta és acceptada majoritàriament, l'Ajuntament l'assumeix com a pròpia i es fa.

PARTICIPACIÓ
Decideix com ha de ser la ciutat que vols.
TRANSPARÈNCIA
Aconsegueix qualsevol informació sobre l'Ajuntament.
DADES OBERTES
Totes les dades de l'Ajuntament són teues.